Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80) część 1

Zeszyt
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - część 1
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Teresa Kiziukiewicz, Stanisław Hońko 5
Autor: Anna Buczkowska, Anna Zbaraszewska 9