Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80) część 2

Zeszyt
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - część 2
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Teresa Kiziukiewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska 39
Autor: Joanna Góralska 107
Autor: Joanna Dynowska, Zdzisław Kes 325
Autor: Joanna Dynowska, Henryk Lelusz 337