Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83) część 1

Zeszyt
Opodatkowanie przedsiębiorstw - część 1
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Adam Adamczyk
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 97