Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82) część 2

Zeszyt
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - część 2
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Dariusz Zarzecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski 95
Autor: Sławomir Kujawa, Elżbieta Ostrowska 191
Autor: Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski 201
Autor: Marek Pauka, Bogumiła Brycz 237
Autor: Paweł Sekuła 289
Autor: Monika Podwórna, Mariola Ślusarek-Furgalska 443