Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83) część 2

Zeszyt
Uwarunkowania  rynkowe mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma - część 2
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Aurelia Bielawska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk 33
Autor: Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska 101