Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84) część 1

Zeszyt
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - część 1
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Kazimiera Winiarska
pdfStrona redakcyjna