Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84) część 2

Zeszyt
Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking - część 2
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Izabela Nawrolska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Róża Kosińska, Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski 17