Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 15/2009


SiP
Metody ilościowe w ekonomii
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 15
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Józef Hozer
pdfStrona redakcyjna
Autor: Józef Hozer 63
Autor: Józef Hozer Aniela Litke Christian Lis Dominik Rozkrut 69
Autor: Józef Hozer Ewa Putek-Szeląg  Mariusz Szeląg 79
Autor: Józef Hozer Dominik Rozkrut 103
Autor: Marta Hozer-Koćmiel 115
Autor: Iwona Markowicz 181