Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 14/2009


SiP
Wybrane problemy polityki makroekonomicznej
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 14
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Czesław Sułkowski
pdfStrona redakcyjna