Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 16/2009


SiP
Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Kazimiera Winiarska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Mariusz Dudek, Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 37
Autor: Agnieszka Judkowiak, Beata Zaleska 107
Autor: Anna Bartoszewicz, Henryk Lelusz 157
Autor: Piotr Markiewicz 257
Autor: Kazimiera Winiarska 283