Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 13/2009


Studia i Prace WNEiZ US Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 13
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel
pdfStrona redakcyjna