Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 26/2012


SiP
Metody ilościowe w ekonomii
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 26
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Józef Hozer
pdfStrona redakcyjna
Autor: Mariusz Doszyń 41