Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 27/2012


SiP
Wybrane problemy ekonomii
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 27
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Danuta Miłaszewicz
pdfStrona redakcyjna