Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 28/2012


SiP
Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 28
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk
pdfStrona redakcyjna