Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 30/2012


SiP
Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 30
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Barbara Czerniachowicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Aleksandra Wołkowicka,  Sławomir Dąbrowski 79
Autor: Katarzyna Waszczuk,  Magdalena Perkowska-Szymanowicz 91
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 105
Autor: Katarzyna Kazojć, Piotr Woźniak 181
Autor: Aleksander Ślązak 219
Autor: Aneta Winiarska,  Agnieszka Wojnarowska, Justyna Wesołowska 245
Autor: Paweł Frankowski,  Beata Skubiak 271