Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Jędruczyk 27
Strony: 27-39
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule poruszono problematykę wykorzystania instrumentów polityki podatkowej w celu zniwelowania negatywnych dla sytuacji finansowej przedsiębiorstw skutków opóźnień płatniczych w gospodarce. Podjęto próbę analizy potencjalnego wpływu wprowadzonych w Polsce rozwiązań na płynność podmiotów gospodarczych oraz ich oceny na tle zgodności z wybranymi założeniami polityki gospodarczej Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: opodatkowanie, polityka fiskalna, polityka podatkowa

IMPROVING ENTERPRISES LIQUIDITY WITH USAGE OF TAX POLICY INSTRUMENTS

Abstract
The article is primarly concerned about the problem of use of the of polish fiscal policy instruments in order to minimalize negative influence of payment backlogs on the financial situation of enterprises. The author attempts to analyze the potential impact that the solutions implemented in Poland may possibly have on companies liquidity. The article presents certain polish tax regulatnions, evaluating their effectiveness as well as compliance with the European Economic Recovery Plan.
Keywords: taxation, fiscal policy, tax policy
JEL code: H21