Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 35/2014 tom 2


SiP
Problemy współczesnej ekonomii - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 35
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Tomasz Bernat, Danuta Kopycińska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Dominika Bochańczyk-Kupka 23
Autor: Tomasz Jasiński, Agnieszka Ścianowska 65
Autor: Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis 93
Autor: Marian Noga, Beniamin Noga 155
Autor: Stanisław Swadźba, Urszula Zagóra-Jonszta 239
Autor: Adam Pigoń, Michał Ramsza 491