Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 38/2014 tom 1


SiP
Zarządzanie - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 38
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Tomasz Wiśniewski
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marian Gołębiowski 33