Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 37/2014 tom 2

SiP
Gospodarka regionalna i międzynarodowa - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 37
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk
pdfStrona redakcyjna
Autor: Krzysztof Turowski 169
Autor: Małgorzata Burchard-Dziubińska 197
Autor: Paulina Stolarczyk 335
Autor: Łukasz Topolewski 347