Zeszyty naukowe
Autor: Iryna Fedulova, Tetiana Iakymchuk 165
Strony: 165-176
pdf pełen tekst

Abstract
The article deals with current issues related to environmental protection investment in Ukraine. First of all, green investments are defined in order to avoid inconsistencies in the interpretation of the results. There are analysis of investments in environmental protection over the past five years and the main source of funding, social and economic implications of green investment are considered. During writing conclusions of the article were made primarily on the basis of Ukrainian official statistics.
Keywords: environment, „green” investment, capital investment, operating costs, funding sources, consequences

„ZIELONE” INWESTYCJE NA UKRAINIE I ICH SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Streszczenie
Artykuł dotyczy aktualnych zagadnień związanych z inwestycjami w dziedzinie ochrony środowiska na Ukrainie. Przede wszystkim, zdefiniowano zielone inwestycje w celu uniknięcia niezgodności w interpretacji wyników. Przedstawiono również analizę inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich pięciu lat w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem głównych źródeł finansowania i konsekwencji społeczno-ekonomicznych zielonych inwestycji, co pozwoliło ocenić istniejąca sytuację. W artykule wykorzystano dane statystyczne z Ukrainy.
Słowa kluczowe: środowisko, „zielone” inwestycje, koszty inwestycyjne, koszty operacyjne, źródła finansowania, konsekwencje
JEL Codes: Q 320, P2