Zeszyty naukowe
Autor: Daniel Rodzeń 397
Strony: 397-409
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule dokonano identyfikacji i prezentacji wieloaspektowych uwarunkowań działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami. Ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnienia, uwzględniono uwarunkowania w aspekcie ekonomicznym, technicznym, psychologicznym, socjologicznym, lingwistycznym oraz etycznym. Poznanie powyższych zagadnień umożliwia optymalizację działań informacyjnych, prowadzi do wzrostu ich efektywności oraz skuteczności.
Słowa kluczowe: informacja, uwarunkowania, działania informacyjne, pośrednicy w obrocie nieruchomościami

DETERMINANTS OF INFORMATION OPERATIONS OF REAL ESTATE AGENTS

Abstract
The article presents a multifaceted determinants of information operation of real estate agents. Due to interdisciplinary nature of the issue, conditions like economic, technical, psychological, sociological, linguistic and ethical were taken into considerations.
Keywords: determinants, information, real estate agents
JEL Code: D82, D83, L15