Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Kowgier 79
Strony: 79-88
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule ukazano w zarysie stan energetyki jądrowej we współczesnym świecie wraz z jej perspektywami dalszego rozwoju, a także przedstawiono, jakie zagrożenia niesie ze sobą energetyka jądrowa dla środowiska, w jakim żyjemy. Ponadto dane z 2011 roku dotyczące energetyki jądrowej zebrane z 30 krajów świata poddano obróbce statystycznej i wyciągnięto stosowne wnioski.
Słowa kluczowe: energetyka jądrowa, alternatywne źródła energii.

NUCLEAR ENERGETICS IN PRESENT WORLD – CHANCES OF DEVELOPMENT AND THREAT

Abstract
Some remarks in article were introduced on present nuclear energetics. Its main theme is to show that the nuclear energetics is for present of world the threat. In article statistical analysis was showed relating of nuclear energetics.
Keywords: nuclear energetic, alternate source of energy.
JEL Classification: Q49.