Zeszyty naukowe
Autor: Beata Ziembicka 457
Strony: 457-471
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza struktury powierzchni mieszkań sprzedawanych w dzielnicy Szczecina Warszewo w latach 2009–2012. Przedstawiono, między innymi, analizę rynku nieruchomości mieszkaniowych, w tym wolumen transakcji z rynku pierwotnego i wtórnego, cen jednostkowych oraz strukturę powierzchni mieszkań, których prawa były przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania, z uwzględnieniem podstawowych narzędzi statystyki opisowej.
Słowa kluczowe: nieruchomości mieszkaniowe, parametry opisowe, preferencje nabywców, kryzys.

THE ANALYSIS OF THE SURFACE STRUCTURE OF THE APARTMENTS SOLD IN THE SELECTED DISTRICT OF SZCZECIN IN YEARS 2009–2012

Abstract
The article presents the results of the housing market research in Szczecin Warszewo from 2009 to 2012. The results of the study are presented, among others an analysis of the housing market in the volume of transactions (in the primary housing market and the secondary housing market), unit prices as well as the structure of the housing area, whose rights were traded in the property market. In the research the basic tools of descriptive statistics were applied.
Keywords: housing market, descriptive parameters, buyers’ preferences, crisis.
Kod JEL: R31.