Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Krakowski 85
Strony: 85-93
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zostały omówione wybrane, możliwe do osiągnięcia, korzyści płynące z rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności fotowoltaiki (PV), w regionie, źródła pozyskania środków na ich finansowanie, a także przykłady – krajowe i międzynarodowe działania na rzecz wzrostu znaczenia OZE, które mogą posłużyć jako wzór do naśladowania.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, odnawialne źródła energii, energia elektryczna, ochrona środowiska

PHOTOVOLTAIC AS A CHANCE FOR REGION

Abstract
An article describes the benefits which can be achievde by developping Renewable Energy Sources (RES) in particular photovoltaic (PV) in regions; sources of founding; national and international examples of actions to increase impact of RES in energy production.
Keywords: photovoltaic, renewable energy sources, electric energy, environmental protection
JEL Codes: Q28, Q21, Q2