Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Kumor 93
Strony: 93-105
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jedną z możliwości zdefiniowania wartości przedsiębiorstwa jest jego wartość bilansowa.W artykule przedstawiono wybrane problemy pomiaru i prezentacji bilansowej wartości przedsiębiorstwa. Zaproponowano różne warianty rozwiązań w tym zakresie, w zależności od przyjętych uregulowań.

Słowa kluczowe: wartość bilansowa przedsiębiorstwa, kapitał własny, pomiar i prezentacja

BALANCE SHEET MEASUREMENT DILEMMAS IN THE CONTEXT OF ENTERPRISE VALUATION AND ACCOUNTING POLICY CHOICES

Summary
The article presents enterprise valuation technique based on accounting balance sheet measurement. Author describes some methods of valuation and disclosure in balance sheet and suggests different solutions regarding contemporary accounting standards.

Keywords: balance sheet value of company, owners’ equity, accounting valuation, financial statements’ disclosure