Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Niemiec 173
Strony: 173-191
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę benchmarkingu w zarządzaniu osiągnięciami oraz różne formy benchmarkingu. Benchlearning, jedna z najbardziej wysublimowanych form, został zidentyfikowany jako istotne narzędzie w siedmiu obszarach zrozumienia i wyjaśnienia strategicznego kontekstu organizacji, co stanowi pierwszy krok implementacji i rewizji procesu zarządzania osiągnięciami.

Słowa kluczowe: performance management, benchmarking, benchlearning

THE IMPORTANCE OF BENCHMARKING IN THE PERFORMANCE MANAGEMENT

Summary
The purpose for this article was presentation of the benchmarking role in Performance Management. In the article ware presented different forms of benchmarking. Benchlearning, one of the most sophisticated form, was identified as an important tool in seven areas of understanding and clarifying the strategic context, which is the first step inimplementing and  revising performance management process.

Keywords: performance management, benchmarking, benchlearning