Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski 351
Strony: 351-374
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rozpoczęty załamaniem na rynku kredytów hipotecznych w USA światowy kryzys gospodarczy doprowadził do pogorszenie się stanu finansów publicznych w wielu krajach Europy. Szczególnie mocno odczuła go Grecja. Gdyby nie pomoc finansowa z zewnątrz, już w 2010 roku kraj ten musiałby ogłosić niewypłacalność. Głównym celem pracy jest przedstawienie przyczyn, które doprowadziły do kryzysu gospodarczego na świecie i fatalnej sytuacji finansowej Grecji, skali zjawiska, a także podejmowanych prób ratowania zastanej sytuacji.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, dług publiczny, Grecja

CHANGES IN INTERNATIONAL INVESTMENTS POSITION OF GREECE IN PERIOD OF CRISIS (PART I)

Summary
The world economy crisis, started by the collapse of the mortgage market in USA, gave rise to the deterioration of public finances in many European countries. A country that were exceptionally strongly affected is Greece. Already in 2010, Greece would have both had to declare their bankruptcy but for the external financial aid. The purpose of the present paper is to demonstrate the causes that gave rise to the critical situation of the countries, the scale of the phenomenon and the measures taken to improve the given situation in Greece.

Keywords: finance crisis, public debt, Greece