Zeszyty naukowe
Autor: Bogusław Kaczmarek 457
Strony: 457-479
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu jest analizowana istota, rozumienie, definicje i proces tworzenia oraz funkcjonowanie organizacji uczącej się – jako wyraz rozwoju i dostosowywania do potrzeb rynku i otoczenia, w którym funkcjonuje. Są opisywane różne poziomy: poziom pracownika, poziom zespołu pracowniczego, poziom organizacji, i zadania realizowane na tych poziomach w tworzeniu organizacji uczącej się rozumianej jako „nowa wartość” współczesnych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: organizacja, ucząca się organizacja, wartość firmy, nowa wartość firmy

LEARNING ORGANIZATION AS A NEW VALUE OF THE FIRM

Summary
This paper serves to analyze an essence, definition, and creating and functioning of a learning organization as a result of development and adjustment of an organization to the needs of market and other elements of the environment in which the firm exists. The levels of problems are analyzed: level of employee, level of team, level of organization – and tasks fulfilled on these levels in creating a learning organization which isa new value of contemporary firm.

Keywords: organization, learning organization, value of the firm, new value of the firm