Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Kocoń 481
Strony: 481-497
pdf pełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł jest poświęcony relacjom koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa i koncepcji społecznej integralności organizacji Thomasa Maaka. Zadanie, jakie postawił przed sobą autor, to naszkicowanie genezy społecznej integralności przedsiębiorstw. Drugim celem jest naszkicowanie modelu relacji wyżej wymienionych pojęć.

Słowa kluczowe: integralność przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa

MAMANING THE CORPORATION WORTH WITHIN THE CONTEXT OF THOMAS MAAK’S CORPORATE INTEGRITY THEORY

Summary
The hereby article concerns the relations between the concept of value based management and the idea of social corporate integrity, understood as Thomas Maak explains it. The task the author of this article set himself has been to sketch the origin of social corporate integrity of companies and, as the second target, to present the model for the relations of the two notions described above.

Keywords: corporate integrity, corporation worth