Zeszyty naukowe
Autor: Anna Feruś 621
Strony: 621–634
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank PEKAO SA oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, korzystnych zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji „KOSS”, który pozwala na opisanie odpowiednich szeregów czasowych z teoretyczną dokładnością.
Słowa kluczowe: kredyt, umowa kredytowa, raty kredytowe, modele kapitalizacji

APPLICATION OF NEW MODELS OF THE CAPITALIZATION EQUAL INSTALLMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST ON THE EXAMPLE OF BANK PEKAO SA

Abstract:
The subject of the present article is new strategy of credit allowance by a bank PEKAO SA and the rule of credit and interest repay by equal capital installments have been presented. Plenty of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital installments in time, which are very beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization „KOSS” have been proposed which allows to describe time succession with theoretical accuracy.
Keywords: credit, loan agreement, installment credit, models capitalization