Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Piasecki 249
Strony: 249–259
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-20
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ramach badania została przeprowadzona analiza regresji, obejmująca 167 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007–2014. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji realizowanych przez spółki publiczne.
Słowa kluczowe: efektywność inwestycji; struktura zapadalności długu; jakość sprawozdań finansowych

FINANCIAL REPORTING QUALITY, DEBT MATURITY AND INVESTMENT EFFICIENCY IN COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
The article investigates whether there is a relationship between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Panel regression was conducted including 167 companies in 2007–2014. The results indicate that it is a link between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency.
Keywords: financial reporting quality, maturity of debt, investment efficiency