Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Cygański 361
Strony: 361–371
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-31
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł ma na celu przybliżenie tematu wyceny spółek w kontekście regulacji kodeksu spółek handlowych. Zagadnienie wyceny pojawia w artykułach kodeksu spółek handlowych regulujących funkcjonowanie spółek jawnych, spółek z ograniczonych odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz opisujących procesy połączeń i podziałów spółek. Wycena spółek staje się coraz bardziej ważnym zagadnieniem dla obrotu gospodarczego w Polsce i jej regulacje kodeksowe powinny stać się przedmiotem wnikliwej i krytycznej analizy.
Słowa kluczowe: wycena spółek, kodeks spółek handlowych

BUSINESS VALUATION IN VIEW OF THE POLISH COMMERCIAL CODE. SELECTED ISSUES

Abstract
The purpose of the article to carry out a preliminary analysis of the topic of business valuation in view of the regulations of the Polish Commercial Companies Code. The issue of business appraisal appears in the articles of the code, regulating the functioning of partnerships, limited liability companies, joint stock companies as well as describing the processes of mergers and divisions of companies. The topic of business valuation has been becoming an increasingly important issue for the Polish economy and the regulations included in the Commercial Companies Code should be subject to thorough and critical analysis.
Keywords: business, valuation, appraisal, commercial companies code