Zeszyty naukowe
Autor: Włodzimierz Rudny 463
Strony: 463–469
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-40
pdfpełen tekst

Summary
Purpose – The aim of this article is to analyze how organizations operating in creative industries can transform their business model to remain competitive and to preserve their profitability.
Research methodology –The study is based on literature overview.
Result– In the popular music industry a shift has taken place from value creation to value co-creation, which is fundamentally changing the relationship between consumers and producers. Rather than being passive recipients of products and services, consumers now form part of a diverse network of actors co-creating value.
Originality/value– The article provides the analysis of the music industry from the perspective of value cocreation
Keywords: value co-creation; business models; music industry

WAPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU MUZYCZNEGO

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest analiza ewolucji modelu biznesowego organizacji w przemysłach kreatywnych, w celu podtrzymania konkurencyjności i rentowności.
Metodologia badania – Artykuł został przygotowany w oparciu o studia literaturowe
Wynik – W przemyśle muzycznym widoczna jest zmiana modeli biznesowych zmieniająca w sposób fundamentalny relacje pomiędzy producentami a odbiorcami muzyki. Istotą tej zmiany jest coraz bardziej powszechne współtworzenie wartości.
Oryginalność/wartość – Artykuł eksponuje problematykę procesów współtworzenia wartości w przemyśle muzycznym, rzadko będącym przedmiotem analizy w kontekście wartości rozumianej jako kategoria ekonomiczna (a nie wyłącznie emocjonalno-symboliczna).
Słowa kluczowe: współtworzenie wartości; modele biznesowe; przemysł muzyczny