Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Staszkiewicz 625
Strony: 625–638
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-55
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel –przedstawienie wpływu ryzyka makroekonomicznego i systemowego na ochronę wierzytelności podbilansowych
Metodologia badania – zastosowano analizę przypadku upadłości Grupy IDM SA.
Wynik – działalnego organu nadzoru było spóźnione.
Oryginalność/wartość – kompetencje organu nadzoru powinny być uzupełnione o instytucje ustalenia właściwości nadzorczej z urzędu.
Słowa kluczowe: firmy inwestycyjne; upadłość; wymogi kapitałowe, nadzór

CLIENTS ASSETS PROTECTION AT INVESTMENT COMPANY FAILURE

Abstract
Purpose – assessment of the macroeconomic and systematic risk on off balance sheet assets of investment company.
Design/methodology/approach – IDM SA group failure case study.
Findings – supervision action was late.
Originality/value – findings allows claiming the enhancement of the Polish Financial Supervision Authority power.
Keywords: investment companies; failure, capital requirements; supervision