Zeszyty naukowe
Autor: Anna Janiga-Ćmiel 751
Strony: 751–760
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-64
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy dokonywanych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce z uwzględnieniem stochastycznych równań różniczkowych.
Metodologia badania – Analizę zaprezentowano z wykorzystaniem modelu procesu stochastycznego przyrostów kosztu otrzymując przedstawione w pracy równanie różnicowe i modelu przedstawiającego zależność między kosztem, tempem wzrostu i przyspieszeniem wzrostu określonym w równaniu różniczkowym.
Wynik – Przeprowadzona analiza wydatków na ochronę zdrowia pozwoliła na zaprezentowanie na podstawie wyjściowego szeregu czasowego modelu stochastycznego rozwoju ponoszonych kosztów. Model ten pozwala na wyznaczenie prognoz kosztu na lata następne.
Oryginalność/wartość – Badania ukierunkowano i podporządkowano wykorzystaniu teorii procesów stochastycznych do zaprezentowania analizy kosztów.
Słowa kluczowe: finansowanie ochrony zdrowia, system zdrowotny, wydatki publiczne i prywatne, równanie różniczkowe

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ANNUAL EXPENDITURE ON HEALTH CARE

Abstract
The aim of the studies discussed in the paper is an analysis of annual expenditure on health care. The theory of the construction of a differential equations and stochastic model and its estimation method are discussed. One of the most important applications of these models is modelling and forecasting. In order to conduct analyses empirical data were prepared based on the data on annual expenditure on health care published by the Central Statistical Office and Eurostat. The analysis covers the years 2000–2014.
Keywords: health care financing, health system, public and private expenditures, differential equation