Zeszyty naukowe
Autor: Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska 101
Strony: 101–107
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem badania było sprawdzenie wykorzystania innowacyjności komunikacji internetowej (adres e-mail, strona WWW) przez mikro i małe przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W badaniu wzięło udział ponad 600 przedsiębiorców z mikro i małych przedsiębiorstw (zgodnie z terminologią GUS), wypełniających ankietę z pytaniami zamkniętymi.
Wynik – 21% ankietowanych przedsiębiorców nie dysponuje stronami WWW, 2% badanych nie posługuje się kontem e-mail, a 23% korzysta z kont prywatnych – darmowych.
Oryginalność/Wartość – Tego typu badania są prowadzone tylko pod względem statystycznym przez GUS oraz firmy zajmujące się świadczeniem usług hostingu i obejmują wszystkich przedsiębiorców. Nie są one prowadzone w odniesieniu do innowacyjności.
Słowa kluczowe: internet, mikrofirma, strona internetowa, innowacja

ELECTRONIC MARKETING COMMUNICATION TOOLS IN THE BUSINESS OF MICRO-ENTERPRISES

Abstract
Purpose – The object of research was checking the exploitation of Internet communication innovation (ex. e-mail, WWW website) by small and micro enterprises.
Design/Methodology/approach – In the research participated over 600 small and micro companies (according to Central Statistical Office of Poland (GUS) terminology), filling out questionnaire with closed-end questions.
Findings – 21% of interviewees do not have WWW website, 2% of interviewees do not use e-mail account, 23% of interviewees is using private, free e-mail address.
Originality/value – This type of research is made only in terms of statistic by GUS and companies providing hosting services and include all entrepreneurs. Research are not made with reference to innovation.
Keywords: Internet, micro companies, website, innovation