Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Pawlak 131
Strony: 131–138
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest umiejscowienie mikrobloga i portalu społecznościowego Twitter w krajobrazie kanałów mediów społecznościowych na tle wyników badań literatury polskiej i światowej oraz wskazanie potencjału Twittera jako skutecznego narzędzia promocji dla polskich mikro i małych przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Studium literatury i wyników badań.
Wynik – Analiza użytkowników tego kanału mediów społecznościowych wskazuje jednak, że jest ono atrakcyjnym miejscem w wirtualnej przestrzeni dla promocji mikro i małego przedsiębiorstwa, szczególnie, jeżeli definiuje ono swoją grupę docelową wśród mieszkańców wsi i/lub internautów legitymujących się wyższym i średnim wykształceniem.
Oryginalność/Wartość – Opracowanie własne.
Słowa kluczowe: Twitter, media społecznościowe, social media marketing

ROLE OF THE SOCIAL NETWORK TWITTER IN THE PROMOTION OF A MICRO AND SMALL ENTERPRISE

Abstract
Purpose – The aim of the paper was the descripton of actual position of the microblogging and social networking site Twitter in the landscape of social media channels on the background of research results Polish and world literature as well as an indication of the potential of Twitter as an effective tool for the promotion of Polish micro and small enterprises.
Design/Methodology/approach – Study of literature and research results.
Findings – Analysis of users of the social media channel shows, that it is an attractive place in the virtual space for the promotion of micro and small enterprises, especially if it defines its target group among rural residents and/or surfers who are holders of higher and secondary education.
Originality/value – Own work.
Keywords: Twitter, social media, social media marketing