Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Kowgier 93
Strony: 93-103
pdfpełen tekst

Abstract
In the last one hundred years the production of gold has risen one hundred times. Today, China is the main gold producer. Gold is most commonly used in electronic and jewellery industries. In 2001 the average price of an ounce of gold was 271 US dollars. In 2008 it reached 871 US dollars. The production of gold is more and more expensive. In the paper the statistical analysis of the world gold production is presented. The analysis covers the period of 1900–2010. The purpose of the article is to show how important gold production is for the world economy.
Keywords: world gold production, Shapiro-Wilk statistics.

UWAGI NA TEMAT ŚWIATOWEJ PRODUKCJI ZŁOTA W LATACH 1900–2010

Streszczenie
W minionych stu latach produkcja złota wzrosła 4 razy. W obecnym czasie najwięcej złota produkują Chiny. Najczęściej złota używa się w przemyśle elektronicznym i jubilerstwie. Uncja złota w 2001 roku kosztowała średnio 271 dolarów. W 2008 roku za uncję złota należało już zapłacić 871 dolarów. Produkcja złota coraz więcej kosztuje. W pracy przedstawiono analizę statystyczną produkcji złota na świecie. Analiza dotyczy lat 1900–2010. Celem artykułu było pokazanie jak ważne miejsce w świecie zajmuje produkcja złota.
Słowa kluczowe: światowa produkcja złota, test Shapiro-Wilka.