Zeszyty naukowe
Autor: Bożena Ryszawska 151
Strony: 151-166
pdfpełen tekst

Abstract
The global financial crisis confirmed that a return to the previous state is impossible and we need a new concept of economic and social growth adapted to the changing global economy. The new European Union`s strategy Europe 2020 emphasizes that sustainable development and green economy is an engine of future development. The green economy plays a significant role in structural changes in the European economies (technologies, innovation, new jobs).
Keywords: sustainable development, green economy, Baltic Sea Region, global crisis, steady state economy, global green new deal.

TRANSFORMACJA W KIERUNKU ZIELONEJ GOSPODARKI – WYZWANIA DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Streszczenie
Globalny kryzys finansowy sprawił, że powszechne stało się przekonanie, że powrót do stanu z przed kryzysu jest niemożliwy, że konieczna jest nowa koncepcja rozwoju dopasowa na do zmieniającej się sytuacji. W międzynarodowej debacie prowadzonej przez polityków, ekonomistów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych centralnym elementem stała się koncepcja zrównoważonego rozwoju i idea zielonej gospodarki. W artykule przedstawiono definicje zielonej gospodarki zaproponowane przez Program Środowiskowy ONZ, Unię Europejską i organizacje społeczne. Zielona gospodarka może mieć znaczącą rolę w strukturalnej przebudowie gospodarek europejskich. W tym procesie przed krajami Regionu Morza Bałtyckiego stoją wyzwania i szansa międzynarodowej współpracy w regionie.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zielona gospodarka, Region Morza Bałtyckiego, globalny kryzys, globalny zielony nowy ład.