Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Bilewicz 99
Strony: 99-111
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jedną z przyczyn narastania globalnej nierównowagi płatniczej w ostatnich kilkunastu latach był szybki wzrost nadwyżki w obrotach bieżących chińskiego bilansu płatniczego. Wynikał on między innymi ze wzrostu oszczędności wszystkich trzech sektorów, to jest chińskich gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz rządu. Po globalnym kryzysie finansowym z lat 2007–2009 nadwyżka w obrotach bieżących Chin znacząco się zmniejszyła. Zostało to spowodowane głównie wzrostem inwestycji, a w mniejszym stopniu spadkiem chińskich oszczędności.
Słowa kluczowe: globalna nierównowaga, oszczędności w Chinach, nadwyżka bilansu obrotów bieżących w Chinach

CHINA ’S CURRENT ACCOUNT SURPLUS AND GLOBAL IMBALANCES

Abstract
The articles presents rising current account surplus in China as a one of the main reasons of increasing global imbalances. China’s current account as a share of GDP reached 10% in 2007. One of the hypothesis claims that the current account surplus in China originated in its high savings. In China, saving by each of the three sector is high (households, corporates and government).After global financial crisis China’s surplus was cut dramatically and by 2011had fallen to 2,8% of GDP. This fall in external surplas was largely a result of a increasing investment in chinese economy, and not decreasing savings.
Keywords: global imbalances, savings in China, China’s current account surplus
JEL code: F3