Zeszyty naukowe
Autor: Robert Kruszewski 125
Strony: 125-137
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule skonstruowano model konkurencji doskonałej z nieliniową funkcją popytu i nieliniową funkcją podaży, uwzględniający heterogeniczne oczekiwania uczestników rynku co do poziomu ceny. Opisano możliwe typy ścieżek czasowych. Zbadano także wpływ parametrów na dynamikę modelu.
Słowa kluczowe: konkurencja doskonała, równowaga, chaos deterministyczny, bifurkacja

HETEROGENEOUS EXPECTATIONS AND PERFECT COMPETITION. MATHEMATICAL MODEL

Abstract
We investigate the dynamics of the proposed demand-supply model with heterogeneous expectations, and nonlinear demand and supply curves. The possible price behaviour has been described. W investigate, how the dynamics of the model depends on parameters.
Keywords: market, expectations, bifurcation, chaos