Zeszyty naukowe
Autor: Stefan Grzesiak 41
Strony: 41-52
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule podjęto problem wykorzystania rachunku wariacyjnego do optymalizacji rozkładu produkcji w czasie dla określonego produktu. Zastosowanie rachunku wariacyjnego jest możliwe tylko w przypadku użycia deterministycznych modeli decyzyjnych do opisu dynamiki rozkładu produkcji. Przeanalizowano wybrane postaci analityczne funkcji kosztów produkcji, których można użyć w funkcji kryterialnej wspomnianego modelu. Dzięki takiemu podejściu można w stosunkowo prosty sposób wyznaczyć funkcje, opisujące rozkład produkcji w czasie, które jednocześnie będą minimalizować całkowite koszty produkcji.
Słowa kluczowe: rachunek wariacyjny, optymalizacja, funkcja kosztów, równanie Eulera

ANALYSIS OF PRODUCTION FLUCTUATION IN ENTERPRISES WITH USE OF VARIATION CALCULATIONS

Abstract
The subject of the article is a use of variation calculations to optimize production timetable for the specific product. Use of variation calculations is possible only in case of using a deterministic decision-making model for description of dynamics of production time-table. In the article were analyzed selected analytical forms of functions of the production cost, which can be used in the criteria function in the model mentioned above. Through such approach the functions that describe production time-table can be designated in relatively easy way. These functions will simultaneously minimize total cost of production.
Keywords: variation calculations, optimization, cost function, Euler’s equation
JEL Code: C61, C65