Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Guzowska, Mariusz Doszyń 53
Strony: 53-62
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W pracy zdefiniowana została skłonność do ryzyka, a także pokazane zostały powiązania pomiędzy funkcją użyteczności, a skłonnością do ryzyka z punktu widzenia zarówno agenta jak i pryncypała. Dla funkcji użyteczności (odpowiadającej danym wartościom współczynnika skłonności do ryzyka) zapisane zostały modele optymalizacyjne, pozwalające na określenie wpływu skłonności do ryzyka na formę kontraktu. We wnioskach końcowych przedyskutowane zostały sposoby tworzenia kontraktu z uwzględnieniem skłonności do ryzyka agenta.
Słowa kluczowe: skłonności ludzkie, skłonność do ryzyka, funkcja użyteczności a skłonność do ryzyka, metody pomiaru skłonności ludzkich, model agent–pryncypał

WAYS OF CREATING CONTRACTS IN AGENT–PRINCIPAL MODEL AND PROPENSITY TO RISK

Abstract
In the article propensity to risk was defi ned. Dependencies between agent’s utility function and propensity to risk were emphasized. For given utility function (with assigned rate of propensity to risk) optimization model that enables determination of impact of propensity to risk on contract’s form were proposed. In conclusions problems connected with possibilities of constructing contracts (setting wages) in Agent–Principal model with respect to propensity to risk were discussed.
Keywords: human propensity, propensity to risk, utility function, Agent–Principal model
JEL Code: A14, C70