Zeszyty naukowe
Autor: Józef Hozer, Christian Lis 63
Strony: 63-71
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W ostatnich latach zauważa się rosnące znaczenie wartości znaków towarowych w wycenie przedsiębiorstw. Wartość marek korporacyjnych największych światowych koncernów sięga 90% ich wartości rynkowej. Autorzy usystematyzowali pojęcia związane z wyceną marki korporacyjnej i zaproponowali metodę wyceny znaku towarowego (marki korporacyjnej), bazującą na ekonomicznej wartości dodanej EVA.
Słowa kluczowe: wartość znaku towarowego, wartość firmy, goodwill, ekonomiczna wartość dodana (EVA)

THEORETICAL ASPECTS OF A CORPORATE BRAND VALUATION

Abstract
A growing importance of a trademark value is observed in the enterprises valuation nowadays. The corporate brand value of the world’s largest companies is up to 90% of their market value. The authors systematized concepts related to the valuation of corporate brands and proposed the method of a trademark (corporate brand) valuation based on the economic value added (EVA).
Keywords: value of trade mark, goodwill, economic value added (EVA)
JEL Code: O34, C52