Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Kokot 85
Strony: 85-100
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono trzy główne kierunki możliwych rozwiązań dotyczących perspektyw użytkowania wieczystego oraz dokonano ich analizy w kontekście pojawiających się postulatów społecznych i działań rządowych.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, użytkowanie wieczyste

PROSPECTS OF PERPETUAL LEASEHOLD

Abstract
The paper presents three main directions of possible solutions for the prospects of perpetual leasehold. Author conducted the discussion in the context of the emerging social demands and government action.
Keywords: real estate, perpetual leasehold
JEL Code: K20, R20