Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Kucharska-Stasiak 101
Strony: 101-111
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Ukształtowana w Polsce metodyka wyceny nieruchomości czerpie z dorobku historycznie wypracowanych trzech koncepcji: amerykańskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji wyceny w poszczególnych szkołach, ich podobieństw i różnic oraz wykazanie ich wpływu na rozwiązania przyjęte w Polsce. Najsilniejszy wpływ wywarła brytyjska szkoła wyceny.
Słowa kluczowe: metodyka wyceny nieruchomości, szkoły wyceny

INFLUENCE OF CONTEMPORARY CONCEPTS OF REAL ESTATE VALUATION ON VALUATION METHODOLOGY IN POLAND

Abstract
The real estate valuation methodology developed in Poland draws on the achievements of the historically developed three concepts of valuation: American, British, and German. The purpose of this paper is to present the concept of valuation in individual schools, their similarities and differences, and demonstrate their impact on the solutions adopted in Poland. The British school of valuation has exerted the strongest influence.
Keywords: methodology of real estate valuation, valuation schools.
JEL Code: R30