Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Batóg, Jacek Batóg 125
Strony: 125-138
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
W przeprowadzonym badaniu analizowano wpływ obserwacji nietypowych na modelowanie związków między regionalną wydajnością pracy a nakładami na innowacje w przemyśle i usługach oraz poziomem przedsiębiorczości w Polsce w latach 2002–2010. Uzyskane wyniki wskazują na stały wzrost poziomu przy jednoczesnym wzroście zróżnicowania wydajności pracy. W przypadku rozpatrywania wpływu nakładów na innowacje na wydajność pracy zidentyfikowano jedną obserwację nietypową (województwo mazowieckie) o charakterze dźwigni, natomiast w modelu z poziomem przedsiębiorczości wystąpiły dwie obserwacje wpływowe (województwa mazowieckie i zachodniopomorskie).
Słowa kluczowe: obserwacje nietypowe, regionalna wydajność pracy, nakłady na innowacje

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF OUTLIERS ON THE RESULS OF MODELLING OF REGIONAL LABOUR PRODUCTIVITY

Abstract
In the paper the Authors presented the analysis of the infl uence of outliers on results of econometric modelling of regional labour productivity. Innovation expenditures and a level of entrepreneurship were used as independent variables. Research was conducted for Polish voivodeships in 2002–2010. Two main types of outliers were distinguished: leverage and influence.
Keywords: outliers, regional labour productivity, innovation expenditures.
Kod JEL: C52, J24