Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Brzychcy 165
Strony: 165-174
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dotyczyć będzie metropolii Szczecin, a dokładniej jej szans na rozwój w odniesieniu do sektora usług biznesowych i zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Artykuł będzie próbą refleksji nad możliwościami, jakie daje dynamicznie rozwijający się rynek usług biznesowych. Artykuł przedstawi zasoby ludzkie, którymi dysponuje obszar metropolii szczecińskiej, a także zasoby powierzchni biurowych oraz szanse zagospodarowania ich w odniesieniu do rozwoju usług biznesowych.
Słowa kluczowe: sektor usług, rynek pracy, rynek nieruchomości

THE IMPACT OF OFFICE REAL ESTATE MARKET IN THE LABOR MARKET OF YOUNG PEOPLE

Abstract
The present article will cover the Szczecin metropolis, and more precisely of its chances in the prospect of the unrolling sector of business services and human resources with particular reference to of young persons. The article will be reflection over possibilities dynamically a growth market of business services is giving which especially in the context of the market to the real estate and of the labor market.
Keywords: service sector, labor market, real estate market
JEL Code: J21, R11, L80