Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Gnat 213
Strony: 213-225
pdfpełen tekst

STRESZCZENIE
Konwergencja to pojęcie oznaczające zbieżność badan ego zjawiska do jego poziomu normatywnego. W badaniu konwergencji ocenia się tempo i rodzaj zbieżności. Pozwala ono ocenić, czy badane obiekty upodabniają się co do poziomu analizowanego zjawiska i po jakim czasie nastąpi upodobnienie. W najbardziej rozpowszechnionej formie badanie konwergencji dotyczy analizy rozwoju gospodarczego. W pracy zaproponowano zastosowanie metod służących badaniu β, σ, α konwergencji w analizie kształtowania się przeciętnych cen na wybranych lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008–2013.
Słowa kluczowe: konwergencja cenowa, rynek nieruchomości

PRICE CONVERGENCE OF LOCAL PROPERTY MARKET IN SZCZECIN METROPOLITAN AREA IN 2008–2013

Abstract
To evaluate convergence mostly means to determine its pace and type. One can evaluate if given objects actually converge and when full convergence shall occur. In its most common form convergence of national growth is studied. In this paper it is proposed to utilize β-, σ-, α-convergence models on the property market to determine price convergence. Subject of the analysis were average prices of apartments located in cities located in Szczecin metropolitan area. Time range of study was 2008–2013. The main goal of the study is to determine whether distinct cities belonging to the same agglomeration tend to converge in terms of properties’ prices.
Keywords: price convergence, real estate market analysis
JEL Code: C38, R30