Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Kowgier 277
Strony: 277-289
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę statystyczną danych zaczerpniętych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczących rozwoju polskiego budownictwa mieszk aniowego w latach 1991–2013. W szczególności wyznaczono podstawowe statystyki opisowe oraz przeprowadzono analizę korelacji związaną z liczbą mieszkań spółdzielczych, indywidualnych, sprzedaży mieszkań lub wynajmu, mieszkań pozostałych (zakładowych, społecznych czynszowych i komunalnych), mieszkań ogółem. Odniesiono się również do realizowanych w Polsce programów rządowych „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla Młodych” .
Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, analizy statystyczne

SOME REMARKS ON HOUSING BUILDING IN POLAND IN THE PERIOD OF 1991–2013

Abstract
In the paper has been showed how Polish housing building developed in the period of 1991–2013. Date from GUS statistical analysis was subjected additionally.
Keywords: Housing building, statistical analysis
JEL Code: O1